Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van F’IMI, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Vissersstraat 20, 8420 De Haan, BTW BE 0737.565.036, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen, uitgedrukt in euro en exclusief verzendkosten.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Beperking van de aansprakelijkheid


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, inhoudelijke onjuistheden of typfouten bevat. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden F’IMI niet. F’IMI is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. F’IMI kan op elk moment veranderingen aanbrengen aan de website. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Raadpleeg een bevoegde beroepsorganisatie voor specifiek advies, aangepast aan uw situatie. Sommige landen of rechtsgebieden staan geen uitsluiting toe, of beperking van uw aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze website, of als u het niet eens bent met de algemene voorwaarden, is uw enige mogelijkheid te stoppen met het gebruik van deze website.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. F’IMI geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

F’IMI kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

F’IMI verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door F’IMI. F’IMI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: aanbod van de producten

F’IMI levert producten die onderworpen zijn aan de wettelijke voorwaarden van de Voedingswetgeving.

Indien u vragen hebt, kunt u steeds contact opnemen via hello@fimi.be

F’IMI neemt de verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van de geleverde producten, doch is niet aansprakelijk voor enige schade, zowel directe, incidentele of bestraffende schade, die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om producten juist te gebruiken.


Artikel 5: Online aankopen

De bestelprocedure verloopt als volgt: de Klant plaatst artikelen in zijn/haar winkelwagen, daarna klikt de Klant door naar ‘afrekenen’ waar een overzicht van de winkelwagen wordt getoond. Vervolgens dient de Klant in te loggen of te registreren met een nieuw klantenprofiel. De bevestiging gebeurt via het e-mailadres dat de Klant zelf opgeeft. Daarna kiest de klant de verzendoptie en betaaloptie. Tenslotte accepteert de Klant de Algemene voorwaarden (dit document) en wordt het verkoopcontract gesloten.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via bancontact
 • via Belfius Direct net
 • via KBC Pay button
   

F’IMI is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 
 

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Levering gebeurt door Bpost. Voor meer info verwijs ik graag door naar de pagina rond verzenden en retourneren.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan F’IMI.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door F’IMI was geboden. 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van F’IMI.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van F’IMI te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Retourneren

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij F’IMI.

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom je de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, je hebt het het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Wens je een product te retourneren, meldt dit dan via mail: hello@fimi.be

Na de melding van annulering heb je nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen.

Alle bestelde producten kunnen geretourneerd worden, maar aangezien het gaat om voedings- en beperkt houdbare producten, zijn hieraan strikte regels verbonden:

 • Alleen absoluut ongebruikte, ongeopende en onbeschadigde producten kunnen worden geretourneerd. Bij binnenkomst worden de producten gecontroleerd. Indien het vermoeden bestaat dat het product is gebruikt of geopend, behouden wij ons het recht voor om een geretourneerd product te weigeren. In dat geval wordt het aankoopbedrag niet uitgekeerd. 
 • Gelieve de retourzending binnen de 14 dagen na aankoopdatum op voorhand via e-mail aan te kondigen.
 • Het te retourneren product dient binnen 28 dagen na de aankoopdatum voor retour worden aangeboden bij F’IMI. Bij overschrijding van deze termijn wordt de retourzending geweigerd.
 • Behandel het product met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
 • Het pakket dient verstuurd te worden met een Track & Trace-code. Deze code dient aan F’IMI te worden doorgegeven via hello@fimi.be zodat wij de verzending van het pakket kunnen volgen. Indien het pakket niet aantoonbaar bij ons is afgeleverd, kunnen wij de retourprocedure niet voortzetten.
 • De retourkosten zijn volledig ten laste van de klant.
 • Zodra het product in ongeschonden staat is ontvangen door F’IMI, zullen we het aankoopbedrag van het product zoals vermeld op de factuur binnen 14 dagen terugstorten. Verzendkosten worden niet terugbetaald.

Artikel 9: Garantie

Indien uw pakket beschadigd is bij aankomst, dient u dit binnen de 3 dagen te melden aan The Soul Store via hello@fimi.be, met bijgevoegde foto’s van de schade.

Artikel 10: Privacyverklaring

U erkent en aanvaardt gebonden te zijn aan de voorwaarden van onze privacyverklaring. (link naar de privacyverklaring)

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door F’IMI om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden 


Wij behouden ons het recht om deze voorwaarden te veranderen. U dient ze dus zo vaak mogelijk na te lezen.

F’IMI behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze algemene voorwaarden na te lezen.Artikel 13: Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden; de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website; geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden; de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen; geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten. F’IMI behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Contact en ondernemingsgegevens

Indien u vragen hebt over deze voorwaarden, opmerkingen of klachten over onze website, dan kunt u altijd contact met ons opnemen:

F’IMI

Vissersstraat 20

8420 De Haan

BELGIUM

hello@fimi.be

+32478524246

BE0737.565.036